Vada W

Gimė: 2016 m. vasario 18 d.
Tėvai:
Motina: PL*Niagara Dolcegattina, OSH n 25
Tėvas: Calenacat’s King Lear, SIA n
Kilmės kortelė


Monoceros White Whisperer, SIA n 21 – katinas – gyvena su sesute Wish Jevgenij namuose, Lietuva.

Monoceros White Walker, SIA n – katinas – gyvena su Sandra ir jos šeima, Lietuva.

Monoceros White Witch, SIA c – katė – lieka veislyne.

Monoceros White Wish, SIA b 21 – katė – gyvena su broliuku Whisperer Jevgenij namuose, Lietuva.